Make your own free website on Tripod.com

OBJEKTIF

Pejabat Pendidikan Daerah Kulai

  1. Meningkatkan peratus pelajar yang memilih Elektif Sains di peringkat SPM dari 40% ke tahap 60%.

  2. Meningkatkan profesionalisme keguruan melalui kursus-kursus dan bengkel-bengkel di peringkat daerah dan sekolah.

  3. Meningkatkan pemantauan ke sekolah-sekolah ke tahap minima 4 kali setahun.

  4. Meningkatkan persekitaran sekolah yang lebih kondusif untuk pendidikan yang sempurna. 

  5. Meningkatkan tahap disiplin pelajar terutama dalam hal keilmuan, pembangunan ummah serta kaunseling pelajar-pelajar.

  6. Meningkatkan peratus penglibatan pelajar dalam pasukan beruniform di daerah Kulai dari 90% kepada 100%.

  7. Meningkatkan budaya membaca di kalangan pelajar melalui  PROGRAM NILAM

  8. Meningkatkan penglibatan masyarakat terhadap aktiviti pendidikan melalui majlis permuafakatan