Make your own free website on Tripod.com

PROGRAM TAHUNAN

PKG J25 SUNGAI SAYONG

 

Bil.

Nama Aktiviti

Tarikh Aktiviti

(Jangkaan )

Sasaran

Anggaran Kos

Bil. Peserta

01.

Mesyuarat Penyelaras PSS Sekolah-sekolah Ahli

 14. 02. 2001

Guru Penyelaras PSS & Guru Perpustakaan

 RM120.00

 30 orang

02.

Bengkel Kecemerlangan Mate. UPSR Bagi SK Daerah Kulai.

 20. 02. 2001

Guru Matematik Tahun 6 dan Guru Pakar

 RM210.00

 30 orang

03.

Mesyuarat Pengurusan PKG  Sungai Sayong

 28. 02. 2001

 Pengetua dan Guru Besar

 RM100.00

25 orang

04.

Bengkel Pemurnian Bahan Projek Khas Mate. Sek. Rendah

 16 .03. 2001

 Guru Matematik Tahap 1

 RM42.00

6 orang

05.

Bengkel Pengautomasian PSS & Program NILAM.

 20.03 .2001

 Guru Perpustakaan

RM350.00

25 orang

06.

Kursus Penyelenggaraan dan Penggunaan OHP dan Pembinaan Bahan  P&P Lutsinar.

 19& 20.03. 2001

Guru Penyelaras atau Pilihan sekolah

 RM420.00

 

 26 orang

07.

Bengkel kecemerlangan Mate.

UPSR Bagi SK Daerah Kulai.

 

20 .03.2001

 

Guru Matematik  Tahun 6

 

RM175.00

 

25 orang

08.

Kursus Asas Komputer-

Memperoses Perkataan -MS Words

 

27-28. 03.2001

 

Guru Pilihan sekolah

 

RM364.00

 

26 orang

09.

Kursus Pengurusan PSS - Memproses Buku dan Aktiviti PSS

 

28-29.03.2001

Guru Pembantu Perpustakaan

 

RM364.00

 

26 orang

10.

Kursus / Bengkel P & P Bah. Arab

Sekolah Rendah.

 

29. 03. 2001

Guru Bah. Arab Sekolah

Rendah Kulai

 

RM175.00

 

25 orang

11.

Kursus Komputer - M.Media

Grafik

 

4-5 . 4. 2001

   

Guru Komputer Sekolah

  RM350.00

   

25 orang

12.

Kursus Pembangunan Laman- Web

Sekolah. - Sek. Ahli

 

11-12. 04.2001

 

Guru Pilihan Sekolah

 

RM350.00

 

25 orang

13.

Kursus Penyelenggaraan Komputer

Kumpulan 3

 

17-18.04.2001

Guru yang berminat &

Pilihan Sekolah

 

RM210.00

 

15 orang

14.

Bengkel Kecemerlangan Mate.

UPSR Bagi SK Daerah Kulai

 

19. 04. 2001

 

Guru Matematik Tahun 6

 

RM175.00

 

25 orang

15.

Kursus Perisian M.Media

AutoWare/  Director

 

25-26.04.2001

 

Guru Komputer Sekolah

 

RM280.00

 

20 orang

16.

Bengkel Bina Bahan P&P

Dengan Lutsinar - bersiri

 

8-9. 05. 2001

Guru Penyelaras PSS/

Guru Bah. Melayu

 

RM350.00

 

25 orang

17.

Bengkel  Kecemerlangan Mate.

UPSR Bagi SK Daerah Kulai

 

11. 05. 2001

 

Guru Matematik Tahun 6

 

RM175.00

 

25 orang

18.

Kursus / Bengkel P&P  Jawi

Bagi Guru Agama Islam - S.R

 

22. 05. 2001

Guru Agama Islam Sek. Rendah Daerah Kulai.

 

RM196.00

 

28 orang

19.

Kursus Komputer M.Media

Aplikasi Audio

 

13-14. 06.2001

 

Guru Komputer Sekolah

 

RM280.00

 

20 orang

20.

Bengkel Kecemerlangan Mate.

UPSR Bagi SK Derah Kulai

 

21. 06. 2001

 

Guru Matematik Tahun 6

 

RM175.00

 

25 orang

21.

Program Lawatan Sambil Belajar

Ke Sekolah Contoh PSS

 

23 .06. 2001

 

Guru Penyelaras PSS

 

 

28 orang

22.

Mesyuarat Pengurusan PKG

Sungai Sayong ke 2

 

28. 06. 2001

 

Pengetua & Guru Besar

 

RM100.00

 

25 orang

23.

Kursus Keperluan Setempat

Mengikut AJK Latihan

 

4-5 . 07. 2001

 

Guru  Pilihan Sekolah

 

RM350.00

 

25 orang

24.

Bengkel Program NILAM - Jauhari

Sekolah- sekolah Ahli

 

10. 07. 2001

 

Guru Penyelaras NILAM

 

RM100.00

 

25 orang

25.

Kursus  Penjilidan dan Baik-Pulih

Bahan.

 

12-14 .07.2001

 

Guru Perpustakaan

 

RM525.00

 

25 orang

26.

Bengkel Kecemerlangan Mate.

UPSR Bagi SK Daerah Kulai.

 

18. 07. 2001

 

Guru Matematik Tahun 6

 

RM100.00

 

25 orang

27.

Kursus Komputer -  M. Media

 

27-28.07. 2001

 

Guru Pilihan Sekolah

 

RM280.00

 

20 orang

28.

Kursus Keperluan Setempat

Mengikut AJK Latihan

 

7-8. 08. 2001

 

Guru Pilihan Sekolah

 

RM350.00

 

25 orang

29.

Bengkel Pemurnian Hasil Bahan

P&P Mengikut Tajuk

 

22-23.08.2001

 

Guru Bahasa Melayu

 

RM280.00

 

20 orang

30.

Kursus Fotografi - Fasa 2

Bagi Sekolah Terpilih Daerah Kulai.

 

26-27.09.2001 

 

Guru Fotografi sekolah

 

RM280.00

 

20 orang