Make your own free website on Tripod.com

MAKLUMAT SEKOLAH

Bilangan sekolah | Bilangan Pelajar |

 

Bilangan Sekolah

Bil.

Butiran

Gred

Jumlah

A

B

1 Sekolah Menengah

8

5

13

2 Sekolah Rendah

i) Sek. Kebangsaan

ii) Sek. Jenis Kebangsaan Cina

iv) Sek. Jenis Kebangsaan Tamil

 

19

6

2

 

11

8

3

 

 30

14

5

  JUMLAH 35 27 62

 

Ke atas

************************************************************************************************

Bilangan Pelajar Mengikut Kaum

Bil.

Butiran

MELAYU

CINA

INDIA
LAIN-LAIN
LELAKI PEREMPUAN LELAKI PEREMPUAN LELAKI PERMEPUAN LELAKI PERMEPAN
1 Sekolah Menengah 3673 3903 3443 2939 838 833 9 14
2 Sekolah Rendah

i)Sek. Keb

ii) Sek. Jenis
Keb Cina

iv) Sek. Jenis Keb Tamil
7350

 

105


0
7118

 

121


1
73

 

5315


0
52
4913


0
524107


842457108


86513211


08913


0
  JUMLAH 22274 16735 4556 268

 

Ke atas