Make your own free website on Tripod.com

MAKLUMAT SEKOLAH

Bilangan sekolah | Kedudukan Guru dan Pelajar | Kedudukan Pra Sekolah dan Pendidikan Khas | Kedudukan Tingkatan Enam | Kedudukan Staf Sokongan | Bilangan Rumah GuruAsrama  Pusat Kulai

 

Bilangan Sekolah

Bil.

Butiran

Gred

Jumlah

A

B

1 Sekolah Menengah

7

8

15

2 Sekolah Rendah

i)Sek. Kebangsaan

ii)Sek. Asli

iii) Sek. Jenis Kebangsaan Cina

iv) Sek. Jenis Kebangsaan Tamil

 

10

-

6

1

 

14

1

6

4

 

24

1

12

5

  JUMLAH 24 26 50

 

Ke atas

************************************************************************************************

Kedudukan Guru dan Pelajar

Bil.

Butiran

Jumlah

Jumlah Guru

Murid Kelas Biasa Guru Agama Pend. Khas GSTT
1 Sekolah Menengah 13090 386 629 46 5 17
2 Sekolah Rendah

i)Sek. Kebangsaan

ii)Sek. Asli

iii) Sek. Jenis Kebangsaan Cina

iv) Sek. Jenis Kebangsaan Tamil

 

13423

123

9542

1394

 

396

6

248

51

 

555

7

294

70

 

80

-

3

-

 

20

-

3

-

 

-

-

107

15

  JUMLAH 37572 1087 1555 129 29 139

 

Ke atas

************************************************************************************************

Kedudukan Pra Sekolah dan Pendidikan Khas

Sekolah Pra sekolah Pendidikan Khas
Bil. Sek Kelas Pelajar Bil. Sek Kelas Pelajar
Sek. Men - - - - 3 3
Sek. Keb. 3 3 75 16 22 141
SJK. Cina - - - 2 2 13
SJK. Tamil - - - 1 1 4
Jumlah 3 3 75 22 28 176

 

Ke atas

************************************************************************************************

Kedudukan Tingkatan Enam

Sekolah Tingkatan 6 Atas Tingkatan 6 Bawah
Sains Sastera Sains Sastera
Kelas Pelajar Kelas Pelajar Kelas Pelajar Kelas Pelajar
SMK Sultan Ibrahim 1 25 3 63 4 176 1 22
SMK Bandar Tenggara - - 1 23 - - 1 18
SMK Tunku Abdul Rahman Putra - - - - - - 1 32
Jumlah 1 25 3 86 4 176 3 72

 

Ke atas

************************************************************************************************

 

Kedudukan Staf Sokongan

Bil.

Butiran

Gred

Jumlah

Lelaki

Perempuan

1 Sekolah Menengah

58

34

92

2 Sekolah Rendah

i)Sek. Kebangsaan

ii)Sek. Asli

iii) Sek. Jenis Kebangsaan Cina

iv) Sek. Jenis Kebangsaan Tamil

 

71

-

32

7

 

29

-

12

3

 

100

-

44

10

  JUMLAH 168 78 246

 

Ke atas

************************************************************************************************

 

Bilangan Rumah Guru

Bil. Butiran Kelas Rumah Jumlah Unit
F G
1 Sekolah Menengah 24 9 33
2 Sekolah Rendah 53 66 119
  Jumlah Unit 77 75 152

 

Ke atas

************************************************************************************************

 

Asrama Pusat Kulai:

Maklumat Pelajar

Tingkatan

Pelajar

Jumlah
Lelaki Perempuan
1 15 17 32
2 35 29 64
3 20 30 50
4 12 25 37
5 9 25 34
6 - - -
Jumlah 91 129 220

Maklumat Kakitangan Asrama

Butiran Lelaki Perempuan Jumlah
Warden 2 2 4
Pembantu Warden 2 2 4
Penyelia 2 - 2
PRA 2 - 2

 

Ke atas

********************************************tamat***********************************************