Make your own free website on Tripod.com

MATLAMAT

 

 

 

Perancangan Perlaksanaan Dan Tindakan (PPT) program tahun 2000 bertujuan memberi panduan dan susuncara kepada pelaksana bagi setiap program yang dirancang supaya pelaksana dapat melaksanakan program-program tersebut untuk mencapai matlamat dan objektif sektor bagi tahun 2000. Ia juga bertujuan untuk memastikan kelemahan-kelemahan pada tahun 1999 tidak akan diulang pada tahun 2000