Make your own free website on Tripod.com

OBJEKTIF

 

  1. Memberi penerangan dan penjelasan kepada sekolah sebagai pengantara dengan Pejabat Pendidikan Daerah dan Sektor Pengurusan Pembangunan Kemanusiaan Jabatan Pendidikan Negeri
  2. Pelaksanaannya dapat menepati jangkamasa setiap program secara  terancang mengikut tatacara yang betul dan tepat
  3. Dapat menjalankan setiap program secara terancang mengikut  tatacara yang betul dan tepat
  4. Pihak sekolah dapat merancang tindakan awal sebelum akhir tahun  1999  dan agenda dalam program 2000 dapat dijalankan sebaik bermula sesi persekolahan tahun 2000.

  5. Dapat memberi panduan kepada sekolah merancang tindakan-tindakan dan strategi pelaksanaan berpandukan Program 2000

  6. Perlaksanaan yang lebih tersusun dan mantap dan tepat menghasilkan keputusan seperti yang dkehendaki oleh matlamat dan objektif Program 2000