Make your own free website on Tripod.com

PENGENALAN


Matlamat Pendidikan Negara Malaysia adalah untuk mewujudkan satu bangsa Malaysia yang bersatu padu dan menjamin kesejahteraan rakyat serta kemakmuran negara. Matlamat ini akan tercapai sekiranya pelajar-pelajar di beri pendidikan yang sempurna dan seimbang. Justru itu program yang dirancang dan yang akan dilaksanakan pada tahun 2001 adalah satu uasaha bersepadu bagi mencapai matlamat tersebut berpaksikan Perkhidmatan Cemerlang untuk Kesejahteraan Pelajar